La Bastide de Levis
La Bastide de Levis
La Bastide de Levis

Onder de vlag van het christendom waren de Albigenzische Kruistochten een ware veroveringsoorlog van de Roomse kerk en de koning van Frankrijk tegen de graaf van Toulouse. Gans zuidwest Frankrijk bleef in puin achter.

Toen Raymond VII, graaf van Toulouse, in 1229 verplicht werd het "Traité de Meaux" te ondertekenen, behield hij alleen de streek rond Toulouse.
Het verdrag bepaalde onder meer dat de versterkingen rond Toulouse en 30 andere Kathaarse verzetshaarden moesten gesloopt worden.
Gezien de ganse streek was verwoest, mocht de graaf wel nieuwe dorpen bouwen. Op voorwaarde ze niet te versterken.

blog La Bouygue geschiedenis voor beginners zuid west Frankrijk
Bastide Tarn middeleeuwse dorpen La Bouygue
OMGEVING
REISINFO
BLOG | OVERZICHT
eBOOKS
TE DOEN
GÎTE LA BOUYGUE
SITE MAP
Copyright © 2019 by Roger Gesquiere | All Rights reserved
Labouygue on Facebook
LA BOUYGUE | HOME
TERUG  NAAR  BLOG  |  OVERZICHT
WANDELROUTES

Deze "

villes neuves

" werden door de geschiedschrijvers vanaf de 18e eeuw "

Bastides

" genoemd.

De eerste Bastide was vermoedelijk "la villa nova de La Yla", nu bekend als Lisle-sur-Tarn.
Deze "villa nova" werd rond 1230 door graaf Raymond VII gesticht ter vervanging van het versterkte Montaigut dat moest afgebroken worden.

Als toevluchtsoord voor de ontheemde Katharen werden door graaf Raymond VII al in 1222 Cordes-sur-Ciel en Castelneau-de-Montmiral gesticht.
Dit waren versterkte dorpen en als dusdanig beantwoorden ze niet echt aan de strikte definitie van een "Bastide".
Of nu Cordes-sur-Ciel of Lisle-sur-Tarn de titel van eerste "villa nova" mag dragen, laten we best over aan de geschiedkundige puristen.

Vanaf het verdrag van Meaux tot de Frans-Engelse 100-jarige oorlog zijn in zuidwest Frankrijk tussen 1229 en 1373 rond de 200 nieuwe dorpen gebouwd.
Vooral Alphonse de Poitiers, de schoonzoon van de graaf van Toulouse, ontpopte zich als een verwoede opdrachtgever. Door hen een artisanale en commerciële infrastructuur te bezorgen wou hij de berooide plattelandsbevolking binden aan de Franse kroon.

De "villa nova" werd steeds gebouwd op een geografisch gunstige ligging.
Het stadsplan was meestal in dambordpatroon, vertrekkend van een centraal marktplein met zuilengalerijen.

De zuilengalerijen, typisch voor een bastide, zijn echter van een iets recentere datum en danken hun bestaan aan een vorm van fiscale fraude.
De handelaars en ambachtslui stalden hun waren uit voor hun deur | als beschutting tegen de regen kregen ze toelating om een overdekking te bouwen.
Gezien belastingen alleen geheven werden op gesloten grondbebouwing, konden de bewoners hun huizen boven een zuilengalerij gevoelig uitbreiden zonder extra taksen te betalen.
Zoals we vandaag nog kunnen zien werd in zuid Frankrijk van dit achterpoortje in de belastingwet gretig gebruik gemaakt.

Dankzij allerhande privileges en gunstige belastingen werd de bevolking aangemoedigd om zich in de "villa nova" te vestigen. Deze gunstmaatregelen werden vastgelegd in een "charte de coutumes".
De bepalingen in dit handvest waren voor alle inwoners gelijk, dus ook voor de vroegere lijfeigenen. Voor die tijd was dit zeer innoverend en hiermee was het einde van het zuivere feodale stelsel ingezet.

De inwoners van de Bastides hadden ook hun eigen vertegenwoordiging.
De "consul" was weliswaar niet democratisch verkozen maar aangesteld door de stichter.
De consul kon wel zelf zijn eigen raad samenstellen en was verantwoordelijk voor de administratie van de Bastide, de herstelling- en verbeteringswerken, de verdediging… vrij vergelijkbaar met de werking van de huidige gemeenteraden.

Deze grootse middeleeuwse urbanisatiegolf kende een abrupt einde bij het begin van de honderdjarige oorlog. Labastide-d'Anjou is bekend als de laatst gebouwde Bastide. Hadden de Bastides van oorsprong geen militair karakter, in het licht van de honderdjarige oorlog werden de meeste dorpen nadien toch versterkt.

Naast vele oudere dorpjes zoals Penne, Bruniquel, Saint-Antonin-Noble-Val… situeren zich in de buurt van La Bouygue meerdere "villeneuves".
De belangrijkste en goed bewaarde "Bastides" in een straal van pakweg 30 kilometer zijn Cordes-sur-Ciel, Castelnau-de-Montmiral, Nègrepelisse, Monclar-de-Quercy, Labastide-de-Lévis, Lisle-sur-Tarn, Castelnau-de-Lévis…
In het departement Aveyron, zijn Najac en Villefranche-de-Rouergue een daguitstap meer dan waard.

Foto bovenaan | kasteelruïne

La Bastide de Levis

.
Graaf Raymond VII mocht volgens het "Traité de Meaux" geen versterkte nieuwe dorpen bouwen. Hij wou wel de activiteiten van de bisschop in Albi goed in de gaten houden.
Niet getreurd. Hij schonk een stuk grond op de rechteroever van de Tarn aan een van zijn vazallen. Die mocht wel een "villeneuve" met bijhorend versterkt kasteel oprichten.
Vandaag blijft van het kasteel van La Bastide de Levis slechts een ruïne over. De indrukwekkende uitkijktoren met prachtig zicht op Albi bleef wonderbaarlijk genoeg overeind.

blog La Bouygue geschiedenis voor beginners zuid west Frankrijk
Bastide Tarn middeleeuwse dorpen La Bouygue
 
Gîtes La Bouygue omgevingGîtes La Bouygue omgeving
Gîte La Bouygue kindvriendelijke vakantiewoningGîte La Bouygue kindvriendelijke vakantiewoning
Blog La Bouygue middeleeuwse dorpen & steden natuur weetjesBlog La Bouygue middeleeuwse dorpen & steden natuur weetjes
wandelroutes rond La Bouyguewandelroutes rond La Bouygue
blog La Bouygue geschiedenis voor beginners zuid west Frankrijk
 
Bastide Tarn middeleeuwse dorpen La Bouygue
 
OMGEVING
GÎTE LA BOUYGUE
WANDELROUTES
TERUG  NAAR  BLOG  |  OVERZICHT
Copyright © 2019 by Roger Gesquiere
All Rights reserved