Montségur

De Katharen of Albigenzen, genoemd naar de regio Albigeois (nu departement Tarn), vormden een religieuze beweging die ontstond in de 12e eeuw.

De leer beruste op filosofieën over goed en kwaad afkomstig uit het Oosten.

In deze dualistische visie stond God voor goedheid en de Duivel voor het kwaad.
Gezien God onmogelijk dit aardse tranendal kon geschapen hebben, was dit het werk van de Duivel.


blog La Bouygue geschiedenis voor beginners zuid west Frankrijk
Albigenzische kruistochten katharen Tarn geschiedenis middeleeuwse dorpen
 
Albigenzen Katharen geschiedenis zuidwest FrankrijkAlbigenzen Katharen geschiedenis zuidwest Frankrijk
OMGEVING
REISINFO
BLOG | OVERZICHT
eBOOKS
TE DOEN
GÎTE LA BOUYGUE
SITE MAP
Copyright © 2019 by Roger Gesquiere | All Rights reserved
Labouygue on Facebook
LA BOUYGUE | HOME
TERUG  NAAR  BLOG  |  OVERZICHT
WANDELROUTES

Iedereen moest zich bevrijden uit de gevangenis van zijn lichaam en zijn ziel tot God verheffen.
Het Katharisme erkende geen eigendom en stond hierdoor in schril contrast met de pracht en de praal van de katholieke kerk.
De Katharen beschouwden zich als de ware christenen. Hun voorgangers noemden zich "Bons Hommes", goede mensen.

Deze complexe godsdienst vond een bijzondere weerklank in Occitanië. Dit gebied, onder het feodale gezag van de graaf van Toulouse, het huis Trencavel (Carcassonne) en de koning van Aragon (Barcelona), strekte zich uit over gans zuid Frankrijk en een deel van Spanje.


De agrarische bevolking moest een deel van de inkomsten afstaan aan de Roomse kerk, de zogenaamde tienden.
Het succes van het Katharisme is deels te verklaren als protest tegen de heersende kerk met haar gehate belastingen. Het werd snel een massale beweging en een reële bedreiging voor de Roomse kerk.

Paus Innocentius III veroordeelde de Albigenzen als ketters en probeerde hen, zonder resultaat, van deze dwaalleer te bekeren. Het ontkennen van de autoriteit van de Katholieke Kerk zorgde vanaf 1209 tot 1244 voor drie

Albigenzische Kruistochten

. Het devies van deze Kruistochten gaf een duidelijke indicatie van de bloederige gruwel die zou volgen: "Dood hen allen, God zal de zijnen herkennen".


De Franse koning Filips II had het te druk met zijn strijd tegen de Engelse kroon.
Daarom trok Arnaud Amaury, de cisterciënzer abt van Cîteaux, met diverse baronnen uit de provincie Ile-de-France op Kruistocht naar het zuiden. Baron Simon IV de Montfort was een van hen.
De veroveringen op de Katharen verliep voorspoedig.

De graaf van Toulouse, Raymond VI, was het Katharisme goed gezind. Toch zag hij zich aanvankelijk politiek verplicht de Albigenzische Kruistocht te steunen.

Na veertig dagen, de tijd nodig om als kruisvaarder een volle aflaat te verdienen, keerden de meeste edelen terug naar huis.
Simon de Montfort greep zijn kans om zich onder de vlag van het christendom te verrijken. Zijn troepen plunderden het welvarende zuiden en lieten alleen dood en vernieling achter.
Na de massamoord in Béziers en de verovering van Carcassonne werd het duidelijk dat voor Simon de Montfort de strijd tegen de Katharen een nevenproject was. Hij voerde een regelrechte veroveringsoorlog.


Graaf Raymond VI stapte uit de Kruistocht en ging in het verzet tegen Simon de Montfort.
Hij werd onmiddellijk geëxcommuniceerd.
Uiteindelijk veroverde Montfort ook Toulouse. Graaf Raymond VI werd door Rome verplicht in ballingschap te gaan naar Barcelona en verloor al zijn rechten en bezittingen aan Simon IV de Montfort.

Zijn zoon, de ondernemende jonge graaf Raymond VII van Toulouse, begon een guerrillastrijd en heroverde vele bezittingen van zijn vader.
Daarop besloot de Franse koning Lodewijk VIII in 1226 tot een tweede Albigenzische Kruistocht.
Veel Occitaanse edelen en steden gaven zich zonder strijd over.
Alleen Toulouse bereidde zich voor op een lange belegering.
Toulouse werd niet ingenomen, maar de troepen van de koning plunderden en verwoestten het hele achterland.


Uiteindelijk moest graaf Raymond VII onderhandelen.
In 1229 ondertekende hij het "

Traité de Meaux

". De voorwaarden die leidden tot het einde van het veroveringsconflict waren drastisch.
De graaf van Toulouse verloor meer dan de helft van zijn bezittingen. De Provence ging naar de Katholieke kerk. Het grondgebied van de Trencavels was voor het Franse koningshuis.
Graaf Raymond VII moest ook instemmen dat zijn enige erfgename, Jeanne de Toulouse, huwde met Alphonse de Poitiers, broer van de koning van Frankrijk. Het waren nog kinderen, 9 jaar oud!
Hierdoor kwam het graafschap Toulouse na de dood van Raymond VII volledig in handen van de Franse kroon.
Raymond VII moest daarbovenop schadevergoeding betalen aan de Katholieke Kerk. De versterkingen in Toulouse en dertig andere bastions moesten worden gesloopt.

We zouden bijna vergeten dat de Albigenzische Kruistochten een strijd tegen het Katharisme waren.
Het verdrag van Meaux beëindigde het Katharisme niet, maar de weerstand was door het wegvallen van de beschermheren erg verzwakt.
De afgelegen streek rond Montségur, een echt Kathaars bolwerk, had nooit de aandacht van de kruisvaarders getrokken. Het werd een van de laatste toevluchtsoorden van de Katharen.
Daarom startten de Koninklijke troepen in 1243 een derde Albigenzische Kruistocht.

De katharenburcht Montségur werd het ultieme symbool van de weerstand tegen de rooms-katholieke repressie.
Tijdens het beleg van de "citadelle du vertige" namen 6000 soldaten het op tegen 500 katharen. In weerwil van de ongelijke kansen hielden de belegerde Katharen nog een jaar stand.

Met de verovering en verwoesting van het kasteel van Montségur waren de hoogtijdagen van het Katharisme voorgoed voorbij.
De Katharen gingen ondergronds en de Rooms katholieke kerk zette de inquisitie als nieuw strijdmiddel in.
Bernard de Castanet, de nieuwe bisschop van Albi, werd in zuid Frankrijk de meedogenloze leider van de inquisitie. Veroordeelde Katharen kregen levenslang of de doodstraf.

Het zou echter nog honderd jaar duren voor deze opkomende dualistische godsdienst volledig werd vernietigd. In 1321 stierf Guillaume Bélibaste, gekend als de laatste "bon homme", op de brandstapel.


blog La Bouygue geschiedenis voor beginners zuid west Frankrijk
Albigenzische kruistochten katharen Tarn geschiedenis middeleeuwse dorpen
Montségur
 
Gîtes La Bouygue omgevingGîtes La Bouygue omgeving
Gîte La Bouygue kindvriendelijke vakantiewoningGîte La Bouygue kindvriendelijke vakantiewoning
Blog La Bouygue middeleeuwse dorpen & steden natuur weetjesBlog La Bouygue middeleeuwse dorpen & steden natuur weetjes
wandelroutes rond La Bouyguewandelroutes rond La Bouygue
Albigenzische kruistochten katharen Tarn geschiedenis middeleeuwse dorpen
Montségur
blog La Bouygue geschiedenis voor beginners zuid west Frankrijk
 
OMGEVING
GÎTE LA BOUYGUE
WANDELROUTES
TERUG  NAAR  BLOG  |  OVERZICHT
Copyright © 2019 by Roger Gesquiere
All Rights reserved