Vaour Commanderie des Templiers

Vaour en Montricoux, dorpen in de buurt van La Bouygue, zijn bekend door hun "Commanderie des Templiers".

De Tempeliers, de naam klinkt bekend in de oren.
Toen de Noorse terrorist Anders Breivik tijdens zijn proces beweerde lid te zijn van een nieuwe Tempeliersorde, dan vraagt een mens zich toch wel even af: wat weet ik eigenlijk over deze orde?
Bitter weinig, we hebben het dus even opgezocht.

Na de eerste kruistocht (1096-1099) beheersten de christenen het Heilig Land en veel pelgrims trokken opnieuw naar Jerusalem. Moslims lagen op de loer, bandieten zwierven rond, de pelgrimswegen naar het Heilig Land waren helemaal niet veilig.

blog La Bouygue geschiedenis voor beginners zuid west Frankrijk
Orde van de Tempeliers Tarn geschiedenis middeleeuwse dorpen
 
OMGEVING
REISINFO
BLOG | OVERZICHT
eBOOKS
TE DOEN
GÎTE LA BOUYGUE
SITE MAP
Copyright © 2019 by Roger Gesquiere | All Rights reserved
Labouygue on Facebook
LA BOUYGUE | HOME
TERUG  NAAR  BLOG  |  OVERZICHT
WANDELROUTES

Een ridder uit de Champagnestreek, Hugue de Payens, richtte in 1119 samen met acht andere vrijbuitende ridders een nieuwe broederschap op.
Ze stelden aan de patriarch van Jeruzalem voor om als strijdende ridders de pelgrimswegen te beschermen. Deze zag de waarde van een dergelijke religieuze ridderorde wel zitten en schonk hen nabij de Tempelberg een deel van de Al Aqsa moskee.
Volgens de christenen was deze moskee de vroegere tempel van Salomon.

De Orde van de Tempeliers (of voluit de "Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomon in Jeruzalem") werd een groep erg militair ingestelde religieuzen, gestructureerd als een ridderorde.
Aanvankelijk bleef de broederschap klein.
De orde volgde de kloosterregel van Sint Augustinus en alle ridders legden de eed van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af. Al hun wereldse goederen gingen naar de orde.
Ofschoon monniken geen bloed mogen vergieten, werd de orde in 1139 toch door de Katholieke kerk officieel erkend. De orde viel onder het rechtstreekse gezag van de paus.

Vanuit hun bakermat in de Champagnestreek waren de Tempeliers van meet af aan zeer populair in Frankrijk. Ook toen de organisatie internationaal doorgroeide, bleven de Fransen toonaangevend.

Door de persoonlijke gelofte van armoede schonken toetredende edelen al hun bezittingen aan de orde. Voor hun zielenheil en de belofte om binnen hun kerk begraven te worden, schonken veel milde weldoeners grote eigendommen aan de Tempeliers.

Ondanks hun statuut van monnikenorde waren de Tempeliers, gedreven door een religieus fanatisme, in de eerste plaats militairen.
Als strijders tegen de islam kenden ze geen genade en al snel waren ze betrokken in alle conflicten met de vijanden van de Rooms katholieke kerk.
Toen in het westen het enthousiasme om op Kruistocht te gaan begon af te nemen, zette de Orde van de Tempeliers deze heilige oorlogen verder.
In ruil verwierven ze immense eigendommen.
De orde schrok ook niet terug voor plundertochten en eisten losgeld voor krijgsgevangenen.
De orde, tevens vrijgesteld van belastingen, werd door dit alles zeer snel ontzettend rijk en machtig.

Het waren niet alleen verbeten strijders, maar ook goede ondernemers.
Hun landerijen brachten veel rente en belastingen op en ze werden het belangrijkste bankiershuis van het Franse koningshuis. Ook de Engelse koningen en zelfs de paus leenden forse bedragen.
De schuldbrief, een soort cheque avant la lettre, werd door hen geïntroduceerd.

De Franse koning Filips de Schone, de machtigste vorst van zijn tijd, had veel schulden bij de Tempeliers en stoorde zich ook aan de groeiende machtspositie van deze paramilitaire organisatie.
Hij besloot de orde eenvoudigweg te vervolgen wegens ketterij en schakelde hiervoor de inquisitie in.

Op 12 oktober 1307 werden over heel Frankrijk 15000 mensen gearresteerd. Niet alleen Tempeliers, maar ook de bedienden en arbeiders van hun landgoederen.
Al hun bezittingen kwamen onder het beheer van de Franse koning.
Het staat vast dat veel gevangenen gemarteld werden, onder dwang bekenden wat de inquisitie wilde horen en op de brandstapel stierven.

Dankzij de steun van de Franse koning was Clemens V tot paus verkozen en onder politieke druk ontbond hij in 1312 de Orde van de Tempeliers. Hij weigerde wel hen te veroordelen voor ketterij.
De laatste grootmeester, Jacques de Molay, stierf in 1314 op de brandstapel.

Uiteindelijk aanvaarde Filips de Schone dat de bezittingen van de Orde van de Tempeliers in Frankrijk werden overgedragen aan de Hospitaalridders, de tweede Franse ridderorde.
De Hospitaalridders of Johannieters werden later beter bekend als de Orde van Malta en bestaat nog steeds.

Foto hierboven: ruïne van de Commanderie des Templiers, Vaour

blog La Bouygue geschiedenis voor beginners zuid west Frankrijk
 
Orde van de Tempeliers Tarn geschiedenis middeleeuwse dorpen
Vaour Commanderie des Templiers
Gîtes La Bouygue omgevingGîtes La Bouygue omgeving
Gîte La Bouygue kindvriendelijke vakantiewoningGîte La Bouygue kindvriendelijke vakantiewoning
Blog La Bouygue middeleeuwse dorpen & steden natuur weetjesBlog La Bouygue middeleeuwse dorpen & steden natuur weetjes
wandelroutes rond La Bouyguewandelroutes rond La Bouygue
blog La Bouygue geschiedenis voor beginners zuid west Frankrijk
 
Orde van de Tempeliers Tarn geschiedenis middeleeuwse dorpen
Vaour Commanderie des Templiers
OMGEVING
GÎTE LA BOUYGUE
WANDELROUTES
TERUG  NAAR  BLOG  |  OVERZICHT
Copyright © 2019 by Roger Gesquiere
All Rights reserved