La Bouygue | blog middeleeuwse dorpen rond Grésigne

Graaf Géraud d'Aurillac, stichter van de Benedictijnenabdij van Aurillac, besloot in de 9e eeuw aan de boorden van de Aveyron een klooster en een kerkje te bouwen. De vruchtbare landbouwgrond werd hem geschonken door gravin Garsinde de Toulouse.

Rond het klooster met een tiental monniken ontstond een klein dorpje, Santa Maria Varignensé. Tussen 1050 en 1100 werd de Saint-Pierre kerk gebouwd, een voor die tijd monumentaal gebouw.
Waarom een zodanig grote abdijkerk?
De relieken van Saint Serge werden in het kloosterkerkje van Varen bewaard en de plaats moest uitgroeien tot een bloeiend bedevaartsoord. Het Saint-Serge kerkje zou hiervoor veel te klein zijn.
Het succes was echter gering, maar dankzij de ambitie van de monniken hield Varen er wel een van de eerste grote romaanse bouwwerken aan over.
Het sobere bouwwerk staat al sinds 1846 geklasseerd als historisch monument.

VAREN
Varen château
Varen lavoir
Varen église Saint-Pierre
Varen église St Pierre
 
La Bouygue | blog middeleeuwse dorpen rond Grésigne
 
VAREN
Varen château
Varen lavoir
Varen église Saint-Pierre
Varen église St Pierre

De Saint-Pierre kerk werd gebouwd volgens het plan van een basiliek, maar zonder dwarsschip. De kruisbeuken gaven een kerk de symbolische vorm van een kruis, maar waren eigenlijk een architectonische noodzaak om de zijdelinkse druk van de gewelven op te vangen.
Geschraagd door het Saint-Serge kerkje aan de noordzijde en door het klooster aan de zuidzijde, had de kerk van Varen geen kruisbeuken nodig.
Toen het klooster op het einde van de 16e eeuw afbrandde en niet werd herbouwd, viel die steun weg | twee enorme steunbogen verhielpen het ontstane constructieprobleem.

Zowel aan de binnen als de buitenkant van de kerk is duidelijk zichtbaar dat het bouwwerk een bewogen geschiedenis achter de rug heeft. De meest ingrijpende verandering was wellicht de afbraak van de apsis (koor).
Traditioneel bevindt de ingang van een kerk zich aan de westzijde, onder de kerktoren. Het koor met het altaar staat bijgevolg aan de oostzijde waardoor in de klassieke liturgie de priester en de gelovigen richting Jerusalem kijken.

Waarom heeft Varen een kerk zonder apsis en staat het altaar aan de westkant?
Alles laat vermoeden dat er zich aan de oostzijde een apsis bevond.
Rond 1350, tijdens de honderdjarige oorlog, werd het dorp versterkt. De halfronde apsis was een zwak punt en diende afgebroken.
In de plaats kwam een rechte muur en werd de kerk geïntegreerd in de versterkingsmuren van het dorp.
De oorspronkelijke ingang werd dichtgemaakt en het altaar verhuisde naar de westzijde. En zo is het vandaag nog steeds. De huidige inkom werd pas in de 19e eeuw gemaakt.

Het kasteel van Varen dateert uit de 15e eeuw. Het was de residentie van de deken, het equivalent van een feodale leenheer, maar dan in opdracht van de abdij van Aurillac. Door de verbondenheid met de abdij bleef Varen tijdens de godsdienstoorlogen de katholieke kerk en de koning trouw.
In 1573 werd het dorp door de Hugenoten uit Saint-Antonin met geweld bezet.
In 1581 namen de Hugenoten uit het buurdorp Verfeil wraak voor de wreedheden van de Koninklijke troepen en plunderden Varen. Het klooster werd platgebrand en de deken Charles de Cardaillac terechtgesteld.

We herinneren uit onze geschiedenislessen voornamelijk de pracht en de praal van de Zonnekoning Lodewijk XIV.
Maar het waren voor de bevolking harde tijden. Bijna twee miljoen mensen of 10% van de Franse bevolking stierf tijdens de hongersnood van 1693 en 1709.
De exodus van de verdreven Hugenoten, waardoor het land zijn bekwame ambachtslui en handelaars verloor, veroorzaakte bovendien een economische catastrofe.
Ook in Varen heerste armoede en de gebouwen werden niet meer onderhouden. Het Saint Serge kerkje overleefde de verwaarlozing niet en stortte in 1761 in. Het werd nooit heropgebouwd.

De spoorlijn Toulouse-Capdenac-Parijs kwam in Varen voorbij. Het gehucht Lexos werd het knooppunt met de nieuwe spoorverbinding Rodez-Montauban-Agen.
Al werd Lexos een verplicht tussenstation om van zuidwest Frankrijk naar Parijs te reizen, het monumentale station dat hiervoor in 1858 werd gebouwd was volledig buiten proportie.
Wie vandaag de D958 van Saint-Antonin-Noble-Val naar Laguépie volgt, wordt plots in the middle of nowhere geconfronteerd met dit surrealistisch aandoende station.

Midden dit agrarische gebied was er ooit één industriële activiteit.
De kalksteengroeve en bijhorende verwerkingsovens voor de fabricatie van kalkcement of "chaux".
De groeve in Lexos werd vanaf het begin van de twintigste eeuw geëxploiteerd en behoorde vanaf 1977 tot de "Ciments Lafarge France". Lexos kreeg de modernste verwerkingsoven van Europa en stelde 130 man tewerk. De toekomst leek verzekerd. Tot de directie van de Lafarge groep in 1994 abrupt besloot de fabriek voorgoed te sluiten.

Varen is vandaag een rustig landelijk dorpje gevangen tussen de D958 en de Aveyron.
De drukke toerist rijdt het zo voorbij en die mist heel wat. Maak even een wandeling langs de oevers van de Aveyron tot aan de oude watermolen, nu een restaurant.
Richting oude dorpskern kom je voorbij een prachtige lavoir, een oude toegangspoort en vandaar langs het kasteel, nu het gemeentehuis, tot bij de Saint-Pierre kerk.
Het is opmerkelijk hoe een klein middeleeuws dorpje ons zoveel te vertellen heeft.

Varen ligt op twintig kilometer van La Bouygue.
Vanuit Milhars, richting Laguépie, kom je na een drietal kilometer voorbij het station van Lexos en nog eens twee kilometer verder bereik je Varen. Een bezoekje aan Milhars en Varen, eventueel gecombineerd met een lokale wandeling, is een mooie voor- of namiddaguitstap.

OMGEVING
REISINFO
BLOG | OVERZICHT
eBOOKS
TE DOEN
GÎTE LA BOUYGUE
SITE MAP
Copyright © 2019 by Roger Gesquiere | All Rights reserved
Labouygue on Facebook
LA BOUYGUE | HOME
TERUG  NAAR  BLOG  |  OVERZICHT
WANDELROUTES
OMGEVING
GÎTE LA BOUYGUE
SITE MAP
TERUG  NAAR  BLOG  |  OVERZICHT
Copyright © 2019 by Roger Gesquiere | All Rights reserved
WANDELROUTES
OMGEVING
GÎTE LA BOUYGUE
WANDELROUTES
TERUG  NAAR  BLOG  |  OVERZICHT
Copyright © 2019 by Roger Gesquiere
All Rights reserved

blog
La Bouygue
middeleeuwse dorpen rond Grésigne
 
VAREN
Varen château